قبلا درباره نرم افزار های CAD و CAM توضیح داده شد. همچنین نرم افزار اسپایر نیز به اختصار معرفی شد. در این پست، آموزش رسمی ارائه شده از شرکت سازنده این نرم افزار را در اختیار شما قرار داده ایم.
آموزش حاظر به صورت بصری تهیه شده و به زبان انگلیسی است. با دنبال کردن این آموزشها از ابتدا شما قادر خواهید بود طراحی دوبعدی، دونیم بعدی و سه بعدی و همچنین جی کد گیری را به راحتی انجام دهید.