با قسمت سوم از آموزش طراحی و جی کد گیری با نرم افزار اسپایر در خدمت شما هستیم.

در این قسمت با طراحی سک صندلی نکات استفاده از ابزارهای فیلت، کرو، اکستند و … آشنا خواهید شد.