در این قسمت از آموزش، جی کد وکتور طراحی شده در قسمت اول تهیه میشود. با ما همراه باشید.