در این قسمت از آموزش طراحی منبت قسمت دیگری از برگ طراحی و آموزش داده میشود. در این قسمت از ابزارهای اکسترود، ولد و … استفاده و نحوه کار آنها به شما نمایش داده میشود.
برای خرید مجموعه به صورت کامل شامل ویدیوهای آموزشی با کیفیت بالا و تصاویر رفرنس و فایلهای تمرینی به فروشگاه سایت مراجعه کنید.