سی ان سی چیست؟

بطور کلی هر دستگاهی که حرکت در [...]